Meteen naar de inhoud

BOSTOENSITE

Historiek

Bestemming

Het Gewestplan duidt, sedert haar ontstaan in de jaren ’70, de huidige site aan als zone voor ambachtelijke bedrijven en KMO’s. Kleine opslagplaatsen en kleinschalige maakindustrie (ambacht) kunnen er dus hun plaats vinden. Zware milieubelastende industrie en alleenstaande kantoorontwikkeling kan er niet. De Stad Gent duidt deze zone aan als potentieel gebied voor ‘maakeconomie’ en opslag.

Toekomstvisie

Op vraag, en met medewerking van, de Stad Gent werd een Masterplan opgesteld. Dit met het oog op de ontwikkeling van een toekomstgericht en duurzaam bedrijventerrein, geheel conform de bepalingen van het Gewestplan enerzijds en de richtlijnen van de Stad Gent anderzijds.

Dit masterplan zal zich vervolgens vertalen in een meer concrete invulling van het projectgebied waarbij aandachtig wordt omgesprongen met

  • de bodemkwaliteit
  • duurzaamheid in de breedste betekenis van het woord
  • mobiliteit

Dit alles in nauw overleg met de (lokale) overheden.

Onderstaande presentaties zijn opgemaakt naar aanleiding van de inspraakperiode van het Brownfieldconvenant 190 Drongen-Site Bostoen in maart 2021. De opmerkingen geformuleerd tijdens deze inspraakperiode worden verder onderzocht en zullen leiden tot een aangepaste tekst van het Brownfieldconvenant die door de verschillende partijen, Bostoen Group NV, de Stad Gent, OVAM, Agentschap Wegen en Verkeer (AWV)  en de Vlaamse Regering dient goedgekeurd te worden.

Het project & de ontwikkelaar

Updates

Op deze website zullen regelmatig updates gepubliceerd worden m.b.t. de verdere vooruitgang.

© Bostoen Group NV 2023