Meteen naar de inhoud

Historiek

Bestemming

Het Gewestplan duidt, sedert haar ontstaan in de jaren ’70, de huidige site aan als zone voor ambachtelijke bedrijven en KMO’s. Kleine opslagplaatsen en kleinschalige maakindustrie (ambacht) kunnen er dus hun plaats vinden. Zware milieubelastende industrie en alleenstaande kantoorontwikkeling kan er niet. De Stad Gent duidt deze zone aan als potentieel gebied voor ‘maakeconomie’ en opslag.

Toekomstvisie

Op vraag, en met medewerking van, de Stad Gent werd een Masterplan opgesteld. Dit met het oog op de ontwikkeling van een toekomstgericht en duurzaam bedrijventerrein, geheel conform de bepalingen van het Gewestplan enerzijds en de richtlijnen van de Stad Gent anderzijds.

Dit masterplan zal zich vervolgens vertalen in een meer concrete invulling van het projectgebied waarbij aandachtig wordt omgesprongen met

  • de bodemkwaliteit
  • duurzaamheid in de breedste betekenis van het woord
  • mobiliteit

Dit alles in nauw overleg met de (lokale) overheden.

Het project & de ontwikkelaar